Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Ærfugl koloni ved hundegården 


 
04. juni 2008: Plakatene er på plass, akkurat i passe tid - ærfuglene begynner å legge seg på reir! (Foto: C. Hübner).


04. juni 2008: Fugleinteresserte kan nå lære litt mer om ærfuglene, mens hunnene ikke blir forstyrret av nærgående fugleentusiaster (Foto: C. Hübner)15. juni 2008: Nå samler ærfuglhannene seg i Adventelvdelta'en for å dra til myteområdene, mens hunnene ruger tett (Foto: C. Hübner)


24. juni 2008: TV2 intervjuer Karl Våtvik og Bjørn Frantzen om ærfuglkolonien (Foto: C. Hübner)


26. juni 2008: Ærfuglene bruker trestokkene som beskyttelse og legger seg tett innpå dem. Det gjør opplevelsen for besøkende enda finere siden man kommer veldig nært dem uten å forstyrre. (Foto: C. Hübner)

Tilbake til
Startsiden
                 


Gå til:

Nyhet: 'Vil du vite mer om ærfugl?'

Biotopforbedringer

Last udated: 17. juni 2008

Kontakt webmaster