Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Biotopforbedringer i Longyearbyen


Rødnebbterne Ærfuglkoloni Laguna ved campingplass Lomdammen

Sammen med lokale myndigheter ønsker LoFF å legge til rette for fuglelivet gjennom biotopforbedring av noen lokaliteter, slik at de blir mer attraktive for fugl. Dette dreier seg om dammer og bygging av øyer i disse. Tiltakene ønskes utført for å bedre betingelser for fuglelivet ved Longyearbyen (mindre predasjon fra fjellrev og forstyrrelse fra menneske), samtidig med at naturopplevelsene hos folk vil øke.             


Rødnebbterner i Longyearbyen
Fra sommeren 2008 skal LoFF i sammenarbeid med Longyearbyen lokalstyre og initiativet 'Slå ring rundt Sjøområdet' ta opp igjen initiativet fra nittitallet hvor en satte ut bambusstikker som folk kunne holde over hodet slik at ternene hakket i stikka i stedet for i hodet. Det ble laget plakatter som informerer om rødnebbterner og hvordan å  unngå angripet deres.

Plakat: Rødnebbterner (pdf, 82 kb)
Se bilder av terneskiltene
Les nyhet fra 17.06.2008: Velkommen i sjøområdet!


Rødnebbterner kan være ganske så illsinte når de ser reiret eller ungen truet (Foto: C. Hübner).


Ærfuglkoloni ved hundegården
Hundegården er i dag den viktigste hekkeplassen for ærfugl i Longyearby området med 150 hekkende par i 2007. Konfliktene for ærfugl er knyttet til en trafikkert vei med 80-sone, nærgående turister og eventuelle løshunder.

I et nært samarbeid med Hundeklubben og familien Våtvik (Svalbard Villmarksenter) legger LoFF til rette slik at ærfuglkolonien blir godt beskyttet, mens folk får nærkontakt med de hekkende fuglene uten å forstyrre unødvendig. I tillegg er det blitt utviklet et informasjonsplakat om ærfuglen som skal settes opp ved hundegården. Plakaten kan lestes ned på denne siden (se under 'Mer informasjon').

Planskisse ærfuglkoloni (pdf, 202 kb)
Plakat: Ærfugl (pdf, 605 kb)
Se bilder av ærfuglkolonien
Les nyhet fra 05.06.2008: Vil du vite mer om ærfugl?


Vi fikk avslag for å sette opp dette skilt ved hundegården.


Utbedring av laguna ved campingplassen
Laguna ved campingplassen ble i sin tid til ved at løsmasse ble tatt herfra til å bygge flyplassen. Hele sommeren er dette en yndet plass for vadefugl, terner, måker, ender og gjess. Kanalene rundt øyene er grunne og fjellreven tar seg lett over til øyene.

LoFF ønsker å gjøre kanalene dypere for å hindre fjellreven i å ta seg til øyene. Tillatelse til å gjøre dette ble innvilget av lokalstyret. Tang skal fraktes inn i dammen for å øke den biologiske produksjonen i dammen. Informasjonstavler settes opp og en grillplass bygges i vestre del av dammen. Plakaten kan lastes ned på denne siden (se under 'Mer informasjon').

Planskisse laguna (pdf, 175 kb)
Plakat: Fugl ved laguna (pdf, 570 kb)
Se bilder av laguna


Gravearbeidene begynte september 2007, men måtte utsettes fordi frosten hadde satt seg allerede (Foto: B. Frantzen)


Lomdammen i Adventdalen - kunstig hekkeplass
Lomdammen ligger tett på veien inn Adventdalen. Dammen er bare rundt en meter dyp på det dypeste. På våren er det mange gjess, ærfugl, praktærfugl, gressender og gjess i dammen. I tillegg forsøker smålom å hekke her, men lykkes ikke ofte.

LoFF lager et kunstig øy hvor en håper at smålom og eventuelt gås eller ender vil hekke. Hensikten er å legge til rette for at folk kan få oppleve disse fuglene på reir fra bil på nært hold.

Planskisse lomdammen (pdf, 674 kb)
Se bilder av Lomdammen
Les nyhet fra 28.05.2008: En kunstig hekkeøy i Lomdammen
Les nyhet fra 23.05.2009: 'Loffen - andre forsøk'


Smålom er ikke den mest elegante fugl på land (Foto: C. Hübner)

Status:
Rødnebbterner:
Prosjektet er avsluttet. Plakater og bambusstikker settes ut flere steder i sjøområdet hvert vår og hentes inn når ternene er dratt.

Ærfuglkoloni:
Prosjektfase 1 er avsluttet. Svalbard Miljøvernfond har tildelt penger for prosjektfase 2. Vi fikk avslag for fareskiltet med ærfugl på.

Laguna ved campingplassen:
Prosjektet er avsluttet. Plakatene er på plass og sittebenker til grillplassen er satt ut.

Lomdammen:
Kunstig øy er på plass. Den døpes Loffen.  

Finansering:
Prosjektene er støttet av Sysselmannen på Svalbard og Svalbard Miljøfond

Mer informasjon:
Plakat: Rødnebbterner (pdf, 82 kb)
Planskisse ærfuglkoloni (pdf, 202 kb)
Plakat: Ærfugl (pdf, 605 kb)
Planskisse laguna (pdf, 175 kb)
Plakat: Fugl ved laguna (pdf, 570 kb)
Planskisse lomdammen (pdf, 674 kb)

Bilder av terneskiltene
Bilder av ærfuglkolonien
Bilder av laguna
Bilder av Lomdammen

Last updated: 23. mai 2009

Kontakt webmaster