Home
Om LoFF
Kontakt oss
Nyhetsarkiv
Prosjekter
Ringmerking
Rapporter
Lenker
Utbedring av laguna ved campingplassen 


Høst 2008: LNS og Georg jobber med laging av kunstige øyer i laguna (Foto: K. Nigar Aarskog, bildet er et utklipp fra Svalbardposten).
 

 (Foto: M. Sund).Laguna om vinteren (Foto: G. Bangjord)
Tilbake til
Startsiden
                 


Gå til:

Nyhet: 

Biotopforbedringer

Last udated: 06. juni 2009

Kontakt webmaster